Termeni și condiții

 

1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul https://www.cramahermeziu.ro/

Client – persoană fizică / persoană juridică care efectuează o Comandă.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpăratorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumparător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale etc.).

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de catre Vânzător, Clientului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vanzător și Client prin care Clientul iși exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

Vanzător – SC LORVAS COMPANY S.R.L. având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 1942707, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. nr. J22/2039/2009, cu sediul în localitatea Bivolari, Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon nr. 0232-259051, fax nr. 0232-259051

Contract – o Comanda confirmată de catre Vanzător, prin care Vanzătorul este de acord să vandă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord sa achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoana de drept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid.

2. Drepturi de proprietate intelectuala

Conținutul site-ului https://www.cramahermeziu.ro/: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, este integral proprietatea S.C. AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L și a furnizorilor săi și este aparat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industriala. Folosirea fara acordul S.C. AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Cramahermeziu.ro si logo-ul său sunt marci înregistrate ale S.C. AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L.

S.C. AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L. poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului https://www.cramahermeziu.ro/.

Utilizarea pe https://www.cramahermeziu.ro/ a oricarui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectiva. S.C. Agro Industrial Ceres S.R.L. nu iși asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. Comanda

Prin finalizarea Comenzii Cumpăratorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de-acord ca un reprezentant cramahermeziu.ro sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

Cramahermeziu.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte sa poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

eșuarea / invalidarea tranzacției online;

neacceptarea de catre banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;

date incomplete sau incorecte ale Clientului;

activitatea Clientului poate produce daune site-ului cramahermeziu.ro /partenerilor;

livrari consecutiv eșuate;

alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează ca modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Contractul se consideră încheiat între Client și cramahermeziu.ro în momentul primirii de către Client de la cramahermeziu.ro, prin intermediul postei electronice și/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzi.

În cazul în care un Bun comandat de catre Client nu poate fi livrat de către Cramahermeziu.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și sa returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 15 zile de la data la care Cramahermeziu.ro a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

4. Reduceri

Orice reducere va aplica o singura data si doar la vinurile care nu sunt subiectul unei alte promotii sau reduceri.

Produsele care au reduceri vor fi evidentiate prin semnul % si/sau prin afisarea ambelor preturi, vechi si nou, cel vechi fiind taiat cu o linie pentru a evidentia reducerea.

Reducerea se va aplica la produse in limita stocului disponibil.

5. Livrare

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărator.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzatorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

6. Înregistrarea

Pentru crearea unui cont pe site-ul cramahermeziu.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă.

Cramahermeziu.ro permite doar înregistrarea persoanelor care au vârsta de minim 18 ani.

Cramahermeziu.ro poate refuza cererea de înregistrare a Utilizatorului în situațiile în care constată că acesta a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

7. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului cramahermeziu.ro sunt exprimate in Lei si conțin T.V.A. în procent de 19%.

8. Facturare și plată

Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.cramahermeziu.ro includ T.V.A. conform legislatiei în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vanzătorul va emite catre Client o factura pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face prin ramburs.

9. Confidențialitate

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

Atunci când un Utilizator iși creează un cont pe cramahermeziu.ro, va primi comunicări comerciale din partea cramahermeziu.ro doar în măsura în care și-a dat consimțamantul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la news-lettere și alerte sunt confidențiale. Cramahermeziu.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțămantul prealabil scris al Vanzătorului.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vanzatorul are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe cramahermeziu.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activitați comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la adresa: mun. Iași , Str. Garii nr.5, cladirea Arcu Center, etaj 3, jud. Iași.

11. Retur produse

Echipa cramahermeziu.ro face toate eforturile pentru a se asigura că produsele livrate și serviciile noastre sunt de cea mai înaltă calitate. Specialiștii noștri selectează cu atenție și pasiune fiecare vin oferit în magazinul nostru online, iar stocarea și sistemul de împachetare inovativ ți inteligent, care protejează vinul împotriva șocurilor sau a temperaturilor nefavorabile, asigură păstrarea și transportul in condiții optime pentru a menține calitatea produselor până când ele ajung la dumneavoastră. Totuși, dacă există probleme cu produsele comandate și doriți să le returnați, vă rugăm să ne contactați pe email la adresa garii@cramahermeziu.ro sau comenzi@cramahermeziu.ro și vom face tot posibilul pentru a remedia situația.

12. Forță majoră

Niciuna dintre parțile contractuale nu poate fi trasă la raspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întarziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Parțile iși vor aduce la cunoștița de îndată cazul de forța majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forța majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.

13. Raspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă raspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în masura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data crearii Contului și/sau utilizarii conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior crearii Contului utilizarea Conținutului echivaleaza cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Cramahermeziu.ro, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afisării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăti online.

14. Soluționarea conflictelor

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea româna. Orice conflict apărut între cramahermeziu.ro și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului.

Ai peste 18 ani?