Regulamentul campaniei “Te abonezi la Newsletter si castigi un iPhone 12 Mini”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Te abonezi la Newsletter si castigi un iPhone 12 Mini” (denumit in continuare„Concursul”) este LORVAS COMPANY SRL, CUI 26320670, cu sediul in localitatea Bivolari, jud. Iasi, Romania.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 03.12.2021 – 03.02.2022 ora 12, ora Romaniei pe site-ul : www.cramahermeziu.ro si pe canalele de comunicare Crama Hemreziu

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice majore, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla informații despre desfasurarea concursului de pe canalele de comunicare ale organizatorului. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 03.12.2021 – 03.02.2022 ora 12, astfel:

Se aboneaza la newsletterul Crama Hermeziu prin site-ul www.cramahermeziu.ro sau prin canalele de comunicare detinute de Crama Hermeziu.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda 1 premiu în valoare totală de 3.449 lei , dupa cum urmeaza:

– Un premiu constand intr-un Telefon mobil Apple iPhone 12 mini

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, organizata prin intermediul platformei Random.org, in data de 04.02.2022, interval orar 13-18. Tragerea la sorti va fi publicata pe pagina de facebook “Crama Hermeziu” .

Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorului concursului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea extragerii, astfel: va fi contactat prin email sau prin datele de contact furnizate pe site-ul www.cramahermeziu.ro, la inscriere. In cazul in care castigatorul nu trimite in termen de 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul nu se mai acorda. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu tin de el.

Castigatorul va intra personal in posesia premiului, până la data de 1 martie 2022, prin curier rapid cu confirmare de primire sau prezentându-se la una dintre locațiile organizatorului.

La recepționarea premiului castigatorul trebuie:

sa prezinte un document de identitate ;
sa predea reprezentantului organizatorului procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 04.02.2022, ora 12.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe www.cramahermeziu.ro.

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate prin canalele de comunicare ale organizatorului.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 12.

LITIGII In cazul unor litigii aparute intre Crama Hermeziu si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.