Regulament concurs “Cum vrei să arate distracţia vara aceasta?”

Concurs “Cum vrei să arate distracţia vara aceasta?”

 

REGULAMENT

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul este organizat de AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L., cu sediul în loc. Bivolari, jud. Iaşi, deţinătoare a paginii de Facebook https://www.facebook.com/cramahermeziu

 

II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în perioada 23.03.2016 – 31.03.2016, pe pagina de Facebook susmenţionată.

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA

La concurs pot participa exclusiv persoane fizice, cu domiciliul în România, care au 18 ani împliniţi la data participării. Nu au drept de participare la acest concurs angajaţii firmei organizatoare, rudele de gradul I (copii şi părinţi), soţii/soţiile acestora.

AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L. consideră înscrierea în concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe cu realitatea organizatorii nu vor considera respectiva participare validă. Orice problemă în acest sens va fi evaluată de organizatori, iar decizia luată va fi unică şi irevocabilă. Prin înscrierea la concurs participantul se obligă sa participe la acţiunile promoţionale ale AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L. Interesele şi buna reputaţie a AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L. primează în orice situaţie, de aceea îşi rezervă dreptul de a scoate din concurs în orice moment înscrierile pe care le consideră inoportune sau deplasate.

 

IV. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 

V. MECANISMUL CONCURSULUI

Participanţii pot participa, în perioada 23.03.2016 – 31.03.2016, astfel: vor da like” la una din cele două imagini postate, după preferinţă, „like” la pagina de facebook susmenţionată şi „share” la postare.

În data de 01 aprilie 2016, se va desemna câştigătorul prin intermediul platformei www.random.org.

 

VI. ACORDAREA PREMIILOR

Câştigătorul concursului va fi anunţat prin intermediul reţelei Facebook şi va intra în posesia premiului, în maximum 30 (treizeci) de zile de la data extragerii.

Informaţii suplimentare legate de intrarea în posesia premiului se poate obţine telefonic sau la sediul societăţii.

 

VII. PREMIU

Premiul concursului constă într-un bax de vin ce conţine câte o sticlă cu fiecare soi al noii game de vin C’est soir.

Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți.

Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani.

Premiul va fi trimis câştigătorului prin curier.

 

VIII. OBSERVAŢII

Participanţii la concurs se obligă să respecte prezentul regulament oficial.

În cazul nerespectării prezentului regulament, premiul câştigat nu se va acorda. AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L. deţine toate drepturile de publicare a numelui câştigătorilor, dreptul de publicare a imaginii câştigatorilor, în orice condiţii, fără alte consideraţii sau plăţi către câştigători.