Concurs „Vin de Sărbători”

Premii:

REGULAMENTUL CONCURSULUI

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Vin de Sarbatori” (denumit in continuare „Concursul”) este Agroindustrial Ceres SRL, cu sediul in localitatea Bivolari, jud. Iasi, Romania.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 11.12.2018 – 19.12.2018 ora 12, ora Romaniei pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/cramahermeziu/
 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.
 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.
 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Crama Hermeziu de pe Facebook.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 11.12.2018 – 19.12.2018 ora 12, astfel:

  1. Intra pe pagina Crama Hermeziu de pe Facebook
  2. Devine fan al paginii de mai sus si distribuie public pagina Crama Hermeziu pe profilul personal.
  3. Posteaza in comentariu la postarea concursului raspunsul la intrebarea: unde iti vei petrece Craciunul?

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor de participare
 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda 3 premii dupa cum urmeaza:

  • Un premiu constand intr-un minibar de lemn si 12 sticle de vin Crama Hermeziu
  • 2 premii a cate o cutie de lemn cu 6 sticle de vin Crama Hermeziu

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, in data de 19.12.2018. Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.
 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-a completat in profilul sau de pe Facebook si i se va afisa numele pe pagina Crama Hermeziu de pe Facebook. In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul nu se mai acorda.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

Castigatorul va intra personal in posesia premiului, incepand cu data 20 decembrie 2018, astfel:

  • Daca castigatorul este din Iasi, isi va ridica personal premiul de la magazinul Crama Hermeziu, Stand A 10, complex egros, incepand cu ora 14. Pentru ridicarea premiului, castigatorul va prezenta buletinul sau cartea de identitate.
  • Daca castigatorul este din alt judet, premiul ii va fi trimis prin curier la adresa comunicata prin mesaj.

La receptionarea premiului castigatorul trebuie:

  1. sa prezinte un document de identitate ;
  2. sa predea reprezentantului Cramei Hermeziu procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.
  3. sa faca poza cu premiul castigat

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.
 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 19 decembrie 2018, ora 12.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.
 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe www.cramahermeziu.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook.
 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.
 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Crama Hermeziu si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.